Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Sponsored post
Nie wolno mówić, że czegoś się nie da zrobić tylko dlatego, że się nie umie tego zrobić
— Terry Goodkind
2266 e01e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia

July 08 2015

July 07 2015

1280 4d99
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
Lepiej modlić się sercem bez słów, niż słowami bez serca
— John Bunyan
Reposted fromSalvator Salvator viaimani imani
W języku arabskim istnieje przysłowie, które mówi: "Jeśli jeden pies odchodzi, po nim szybko przychodzi następny."
To prawda. Mama wyrażała to tak: 
Nigdy nie płacz nad mężczyzną, tylko zajmij się sobą.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

July 04 2015

5580 5680

thebest-memes:

"No matter how bad you fuck up at work, you didn’t fucked up this bad"

Reposted frombwana bwana viabanadona banadona

July 02 2015

2589 b6ec 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaspalonyteatr spalonyteatr

June 30 2015

Untitled
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
4550 bb37 500
Reposted fromwestwood westwood viatwice twice
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viacoconutmousse coconutmousse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...