Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania.

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viacoconutmousse coconutmousse
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Sponsored post

June 29 2015

Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.

June 25 2015

Mam dosyć już chłopców, co
Nie potrafią mnie zaskoczyć
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
4369 e134 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaspalonyteatr spalonyteatr
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
8227 a4a3 500
Reposted fromfub fub viadoriss45 doriss45
Słowa to za mało. Można mówić je w nieskończoność.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
0338 7eef
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
8347 5b9e
Reposted fromDistantshores Distantshores viaimani imani
3370 6b7b 500
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty

June 20 2015

0829 f614
To jak piszesz i jak mówisz, świadczy o tym jak myślisz. To jak dotykasz i patrzysz, świadczy o tym co czujesz i jak odczuwasz.
— ktoś kiedyś powiedział
Reposted fromkonwalia konwalia viacoconutmousse coconutmousse

June 19 2015

3955 3204
Reposted fromlittlefool littlefool viashakeme shakeme

June 15 2015

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 14 2015

3332 6025 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viajobi jobi
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaimani imani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...